Monné

Bedrijfsfitness Breda

Bedrijfsfitnessregeling

Een gezonde zaak

Gezondheid op de

werkvloer

Uw medewerkers zijn gebaat bij een goede gezondheid, dit is met name voor henzelf van belang. Echter bent u als werkgever ook bijzonder gebaat bij een gezond werknemersbestand. Niet alleen scheelt dat in de directe en indirecte kosten van verzuim; een gezonde medewerker is ook een productieve medewerker.

Grijs verzuim is een lastig te objectiveren begrip. Als een medewerker door intrinsieke of omgevingsfactoren niet in staat is 100% te functioneren hebben we het over grijs verzuim. Dit is mogelijk een vergelijkbare of grotere kostenpost dan het reguliere verzuim. Door te werken aan vitaliteit op de werkvloer voorzie je in een oplossing voor herstelbelemmerende factoren voor je medewerkers die op dat moment door omstandigheden niet optimaal kunnen functioneren.

wat kunt u doen

een vitale werkvloer

Door te investeren in een vitale werkvloer neemt ook de loyaliteit van de medewerkers toe. U investeert in uw medewerkers en zij investeren in u. Zo kunt u het ook als propositie gebruiken voor zowel het aantrekken als behouden van uw medewerkers, waardoor u makkelijk een duurzaam werknemersbestand opbouwt.

Onze arbeidsfysiotherapeut samen met u een plan om die vitale werkvloer te kunnen bereiken: hoe krijgen we inzicht in de risicofactoren? Wat kan u als werkgever doen en wat heeft u daarvoor nodig? Hieronder staan voorbeelden van de mogelijkheden die wij met onze organisatie bieden.

Om een gedegen gezondheidsbeleid op te zetten is onderzoek naar de stand van zaken binnen uw bedrijf van groot belang, welke we kunnen inventariseren via een Workscan.

De WORK-SCAN richt zich op werkgerelateerde factoren en de drie belangrijkste oorzaken van een verminderd werkvermogen, namelijk; de mentale fitheid, de fysieke gesteldheid en de leefstijl van de werknemer. Met dit gevalideerde onderzoek kan op detailniveau worden aangegeven welke factoren een positief of negatief effect hebben op het werkvermogen van uw werknemer. Naast het berekenen van risicofactoren op het gebied van vitaliteit en balans tussen steun en stressoren kan ook worden bepaald of iemand een verhoogd verzuimrisico heeft of een afnemende productiviteit.

De individuele scores, waarvan de werknemer een rapport ontvangt, kunnen worden omgezet naar een groepsrapportage. Hiermee kunt u in één oogopslag zien hoe uw organisatie het doet ten opzichte van andere organisaties. Ook kunnen bijvoorbeeld verschillende afdelingen binnen een bedrijf met elkaar vergeleken worden. Dit biedt aanknopingspunten voor een gericht gezondheidsbeleid.

Fysiek maken we gebruik van de Healthcheck. Hierbij worden 20 punten gemeten als bloeddruk, glucose en cholesterol maar ook conditie, kracht en coördinatie komen aan bod. Op basis hiervan en in combinatie met een inventarisatie van de bedrijfsprocessen kunnen functiespecifieke adviezen en trainingsschema’s gemaakt worden.

Vitaliteitsprogramma’s richten zich op een bredere toepassing van verschillende aandachtsgebieden die betrekking hebben op gezondheid. Zo worden vier aspecten die de gezondheid beïnvloeden geanalyseerd en beoordeeld.

  • bewegen
  • voeding
  • onthaasten
  • ontwikkelen

Samen met onze leefstijlcoach maken we per individu een analyse en plan om de leefstijl en daarmee de gezondheid in de breedste zin van het woord te optimaliseren. We maken gebruik van verschillende werkvormen en manieren om de mensen te bereiken. Hierdoor stimuleren we uw collega’s op een dusdanige manier dat gedragsverandering in de hand geholpen wordt. Dit raakt de kern van duurzame inzetbaarheid en verantwoord goed-werkgeverschap.

Vanuit twee modern ingerichte fitness studio’s bieden we met een team van 25 fysiotherapeuten en 3 ergotherapeuten bedrijfsfitness aan voor medewerkers. Hierbij worden de doelen en programma’s afgestemd op de behoefte van zowel de werkgever als de werknemer. Op deze manier werken de mensen aan hun gezondheid en aan een optimale inzetbaarheid op de werkvloer. Dit voorkomt verzuim, verhoogt de productiviteit en is goed voor de sfeer op de werkvloer. Het sporten en verantwoord bewegen kunnen we, in het kader van duurzame inzetbaarheid van personeel, samen met u als werkgever financieel aantrekkelijk aanbieden. Dat levert winst op voor zowel de werknemer als voor u als werkgever.

De werknemer heeft de mogelijkheid om brutosalaris uit te ruilen tegen een abonnement voor de fitness. Zo sport de werknemer met een korting ter hoogte van de hoogste belastingschijf waarin hij salaris betaald krijgt. Over dit salarisdeel betaalt u vervolgens geen werkgeverslasten en daarmee bent u ook goedkoper uit. Zou u meer bij willen dragen dan kan dat; dit komt ten laste van de vrije ruimte.

Wij begrijpen uiteraard dat elke organisatie uniek is. Daarom is het van belang te weten dat wij onze dienstverlening naadloos aan kunnen laten sluiten bij uw behoeften.
Onze praktijk staat bekend om zijn brede kennis en specialismen. Met een team van 25 fysiotherapeuten en 3 ergotherapeuten zijn wij in staat snel en uitgebreid te kijken naar een breed scala van hulpvragen. Daarnaast werken we samen met VitaalBreda, een netwerk van aanbieders rondom vitaliteit.

  • Curatief kunnen we bij beginnende of bestaande klachten binnen 48 uur het probleem inventariseren, diagnosticeren en een behandelplan opstellen. Hiermee zorgen we dat uw medewerker optimaal en snel herstelt en voorkomen we onnodig verzuim.
  • Ook kunnen we trajecten op maat aanbieden voor re-integratieprogramma’s. Dit is sterk afhankelijk van de context en vraagstelling.
  • Onze ergotherapeuten kunnen voor u werkplekonderzoeken doen op locatie. Met praktische adviezen ter plekke en een rapportage voor het management kunt u zorgen voor een veilige en duurzame werkplek voor uw collega’s.
  • De aanbieders binnen VitaalBreda kunnen in navolging van onze inventarisatie gevraagd worden om aan te sluiten op uw specifieke wensen. Dit kan in de vorm van advies, workshops, presentaties en nog vele werkvormen meer.

Voor iedere organisatie en elk budget bieden we de mogelijkheid om uw werkvloer vitaal te krijgen.

Interesse?

Neem contact op

Contact